Finansowanie maszyn rolniczych przez leasing

Znaczenie leasingu

Warto zacząć od wyjaśnienia, czym jest leasing i skąd się w ogóle wziął. Zacznijmy od tego, że słowo to powstało od angielskiego „lease”, co znaczy po prostu „nająć”. W największej ilości przypadków proces leasingowania wygląda w skrócie w sposób następujący. Klient potrzebuje jakiegoś środka trwałego, np. traktora, jednak nie jest w stanie kupić nowego, ponieważ jest po prostu zbyt drogi. W tym przypadku pojawia się firma leasingowa, która jest w stanie sfinansować taki środek trwały w zamian za zobowiązanie się klienta do uiszczania okresowych, zgodnych z podpisaną umową, rat leasingowych. Oczywiście, nie każdy będzie w stanie w ten sposób pozyskać środki trwałe. Aby wziąć leasing maszyn trzeba najpierw „udowodnić” firmie leasingowej, że jest się w stanie spłacić takie zobowiązanie. Do tego niezbędne będzie okazanie niektórych dokumentów. Firmę leasingową w umowie na leasing maszyn nazywa się leasingodawcą, a klienta – rolnika, leasingobiorcą.

Rodzaje leasingu

W praktyce, rolnik ma do wyboru dwa rodzaje leasingu – operacyjny i finansowy. Ten pierwszy może się niektórym kojarzyć z dzierżawą lub najmem środka trwałego. Prawnie traktowany jest jako usługa, więc leasingobiorca będzie musiał opłacić podatek VAT w wysokości 23 procent. Przypomina najem, ponieważ podpisując umowę na leasing maszyn operacyjny, firma leasingowa udostępnia środek trwały klientowi na krótszy czas niż okres zużycia maszyny. Co więcej, klient nie ma go w swoim majątku, pozostaje on we własnościach firmy leasingowej i to ona go amortyzuje. Leasing maszyn finansowy jest inny. Może nieco przypominać kredyt. Środek trwały trafia w tym przypadku do majątku klienta i też na jego barki spada obowiązek amortyzacji środka trwałego. VAT nie posiada stałej stawki, wiele zależy od tego, w jakiś sposób pozyskany był środek trwały. Cała stawkę płaci się jednak na samym początku umowy i w jednej opłacie. Można także wybrać leasing maszyn zwrotny. W tym przypadku rolnik sprzedaje swoją maszynę firmie leasingowej i podpisuje umowę na jej leasing. Pozwala to na szybkie pozyskanie znaczących kwot gotówkowych.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *